Board logo

标题: 泸沽湖 -2017.11 [打印本页]

作者: 小飞流    时间: 2017-11-22 22:19     标题: 泸沽湖 -2017.11

泸沽湖


文图:小飞流
时间:2017年11月8日至 11日
地点:泸沽湖(四川省凉山彝族自治州盐源县、云南省丽江市宁蒗彝族自治县)


泸沽湖,梦想中的诗歌与远方。
泸沽湖,心中茫茫间的偶然 。
2017年11月的她,是人间天堂,是冬的微笑 。
终于休了几天假,从西昌到泸沽湖,不远也不近,却又像前世与未来的相握。
每天在日出前的宁静中等,在日落前的恢宏里守,天地像一曲壮丽轻烟。


泸沽湖002.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖003.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖004.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖005.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖006.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖007.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖008.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖009.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖010.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖011.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖013.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖012.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖014.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖015.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖016.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖017.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖018.jpg
2017-11-22 22:13


泸沽湖019.jpg
2017-11-22 22:13


泸沽湖020.jpg
2017-11-22 22:13

泸沽湖021.jpg
2017-11-22 22:13


图片附件: 泸沽湖002.jpg (2017-11-22 22:12, 86.7 KB) / 下载次数 6
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94855&k=aa1495f145857fd3d4e0ce3198084a9a&t=1519552049&sid=O2Wka5图片附件: 泸沽湖003.jpg (2017-11-22 22:12, 95.89 KB) / 下载次数 6
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94856&k=a1c2026074f083bbbbfd6dcdcc1cd0a9&t=1519552049&sid=O2Wka5图片附件: 泸沽湖004.jpg (2017-11-22 22:12, 172.42 KB) / 下载次数 6
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94857&k=6fafe479474d389fecc12f9bdcb41e26&t=1519552049&sid=O2Wka5图片附件: 泸沽湖005.jpg (2017-11-22 22:12, 91.48 KB) / 下载次数 6
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94858&k=70effc1e516f281a87f508a7ed113d5e&t=1519552049&sid=O2Wka5图片附件: 泸沽湖006.jpg (2017-11-22 22:12, 189.14 KB) / 下载次数 6
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94859&k=3d851ab3702d2b0b62e32022620f5cec&t=1519552049&sid=O2Wka5图片附件: 泸沽湖007.jpg (2017-11-22 22:12, 109.24 KB) / 下载次数 6
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94860&k=ac0ac29abd2a1bc74d183da44d3a7e2a&t=1519552049&sid=O2Wka5图片附件: 泸沽湖008.jpg (2017-11-22 22:12, 145.64 KB) / 下载次数 6
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94861&k=2eecefeab7d750136cfeae1ac4ded3fe&t=1519552049&sid=O2Wka5图片附件: 泸沽湖009.jpg (2017-11-22 22:12, 220.12 KB) / 下载次数 6
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94862&k=4ba74c52b4a1412c33654237a89acee8&t=1519552049&sid=O2Wka5图片附件: 泸沽湖010.jpg (2017-11-22 22:12, 166.63 KB) / 下载次数 6
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94863&k=77fe2184993a00802f9b7f512afe4728&t=1519552049&sid=O2Wka5图片附件: 泸沽湖011.jpg (2017-11-22 22:12, 107.04 KB) / 下载次数 6
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94864&k=2149de59b6854201dcdbb2766e003958&t=1519552049&sid=O2Wka5图片附件: 泸沽湖012.jpg (2017-11-22 22:12, 89.46 KB) / 下载次数 6
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94865&k=f4967e9e4da3a9c38c2ae7377a7a7d4a&t=1519552049&sid=O2Wka5图片附件: 泸沽湖013.jpg (2017-11-22 22:12, 87.88 KB) / 下载次数 6
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94866&k=3be3e110763adf9a5f8ea22bfc742676&t=1519552049&sid=O2Wka5图片附件: 泸沽湖014.jpg (2017-11-22 22:12, 169.29 KB) / 下载次数 6
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94867&k=4e16cb3904270d1312ff3792ebe517ae&t=1519552049&sid=O2Wka5图片附件: 泸沽湖015.jpg (2017-11-22 22:12, 172.9 KB) / 下载次数 6
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94868&k=97328f69dc86f66bd8d0e69089a745bb&t=1519552049&sid=O2Wka5图片附件: 泸沽湖016.jpg (2017-11-22 22:12, 201.49 KB) / 下载次数 6
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94869&k=2cfa21dc1a557043571b269a685ff91d&t=1519552049&sid=O2Wka5图片附件: 泸沽湖017.jpg (2017-11-22 22:12, 195.39 KB) / 下载次数 6
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94870&k=0be52356f57195b94a30f21544d9aa75&t=1519552049&sid=O2Wka5图片附件: 泸沽湖018.jpg (2017-11-22 22:13, 220.6 KB) / 下载次数 6
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94871&k=d73910cfb534ba223dd0af6483893dcb&t=1519552049&sid=O2Wka5图片附件: 泸沽湖019.jpg (2017-11-22 22:13, 187.1 KB) / 下载次数 6
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94872&k=d0df286da098e43876f7e5d58bfb32dd&t=1519552049&sid=O2Wka5图片附件: 泸沽湖020.jpg (2017-11-22 22:13, 183.56 KB) / 下载次数 6
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94873&k=4b62efe2f253564744069c4d8d3c3ba9&t=1519552049&sid=O2Wka5图片附件: 泸沽湖021.jpg (2017-11-22 22:13, 113.99 KB) / 下载次数 6
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94874&k=ccb6480ff9e6a17d3852b8d41b3a3e7f&t=1519552049&sid=O2Wka5


作者: 木确奢哲    时间: 2017-12-26 09:05

魅力中国城上林书记说,泸沽湖是香格里拉旅游线路的起点站
欢迎光临 彝人论坛 (http://bbs.yizuren.com/)