Board logo

标题: 泸沽湖 -2017.11 [打印本页]

作者: 小飞流    时间: 2017-11-22 22:19     标题: 泸沽湖 -2017.11

泸沽湖


文图:小飞流
时间:2017年11月8日至 11日
地点:泸沽湖(四川省凉山彝族自治州盐源县、云南省丽江市宁蒗彝族自治县)


泸沽湖,梦想中的诗歌与远方。
泸沽湖,心中茫茫间的偶然 。
2017年11月的她,是人间天堂,是冬的微笑 。
终于休了几天假,从西昌到泸沽湖,不远也不近,却又像前世与未来的相握。
每天在日出前的宁静中等,在日落前的恢宏里守,天地像一曲壮丽轻烟。


泸沽湖002.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖003.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖004.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖005.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖006.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖007.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖008.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖009.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖010.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖011.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖013.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖012.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖014.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖015.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖016.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖017.jpg
2017-11-22 22:12


泸沽湖018.jpg
2017-11-22 22:13


泸沽湖019.jpg
2017-11-22 22:13


泸沽湖020.jpg
2017-11-22 22:13

泸沽湖021.jpg
2017-11-22 22:13


图片附件: 泸沽湖002.jpg (2017-11-22 22:12, 86.7 KB) / 下载次数 90
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94855&k=62b11c3aec2f97e0ca97995d5bd37d1a&t=1597414017&sid=qM12aV图片附件: 泸沽湖003.jpg (2017-11-22 22:12, 95.89 KB) / 下载次数 91
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94856&k=bdd362c5c95d58019b94e097e44ef4ab&t=1597414017&sid=qM12aV图片附件: 泸沽湖004.jpg (2017-11-22 22:12, 172.42 KB) / 下载次数 104
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94857&k=f67973670881b2959cece0b1bf50eef1&t=1597414017&sid=qM12aV图片附件: 泸沽湖005.jpg (2017-11-22 22:12, 91.48 KB) / 下载次数 98
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94858&k=55b84916e84b89e9944a10595979f53c&t=1597414017&sid=qM12aV图片附件: 泸沽湖006.jpg (2017-11-22 22:12, 189.14 KB) / 下载次数 100
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94859&k=5b82273e25154c6ca2522564ae9e1689&t=1597414017&sid=qM12aV图片附件: 泸沽湖007.jpg (2017-11-22 22:12, 109.24 KB) / 下载次数 100
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94860&k=d4782237597d6c14f6f315c391467262&t=1597414017&sid=qM12aV图片附件: 泸沽湖008.jpg (2017-11-22 22:12, 145.64 KB) / 下载次数 95
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94861&k=67eab3ea89034bf329279aaa879745a0&t=1597414017&sid=qM12aV图片附件: 泸沽湖009.jpg (2017-11-22 22:12, 220.12 KB) / 下载次数 101
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94862&k=a89b0dcaed16fb4e027a6743ba41bc3e&t=1597414017&sid=qM12aV图片附件: 泸沽湖010.jpg (2017-11-22 22:12, 166.63 KB) / 下载次数 104
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94863&k=06e8fe149a7133563379db20cdaad4e7&t=1597414017&sid=qM12aV图片附件: 泸沽湖011.jpg (2017-11-22 22:12, 107.04 KB) / 下载次数 94
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94864&k=ea34d57489f0f8d3eef5b088e0dfcf70&t=1597414017&sid=qM12aV图片附件: 泸沽湖012.jpg (2017-11-22 22:12, 89.46 KB) / 下载次数 102
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94865&k=8c597f353e59d684c351e1d29ffe9e48&t=1597414017&sid=qM12aV图片附件: 泸沽湖013.jpg (2017-11-22 22:12, 87.88 KB) / 下载次数 101
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94866&k=f43aed30fecc6c5f1d8823bff38170d9&t=1597414017&sid=qM12aV图片附件: 泸沽湖014.jpg (2017-11-22 22:12, 169.29 KB) / 下载次数 100
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94867&k=ed6e3e1f4c2e668dbda93a3beed07f6f&t=1597414017&sid=qM12aV图片附件: 泸沽湖015.jpg (2017-11-22 22:12, 172.9 KB) / 下载次数 94
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94868&k=cb9420d839bdc85ce31a9479cdd0cefe&t=1597414017&sid=qM12aV图片附件: 泸沽湖016.jpg (2017-11-22 22:12, 201.49 KB) / 下载次数 93
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94869&k=59ac62341be949cbb0d927dac2fc1956&t=1597414017&sid=qM12aV图片附件: 泸沽湖017.jpg (2017-11-22 22:12, 195.39 KB) / 下载次数 89
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94870&k=214127e372c74f118b2ea9dc61a9c874&t=1597414017&sid=qM12aV图片附件: 泸沽湖018.jpg (2017-11-22 22:13, 220.6 KB) / 下载次数 97
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94871&k=1bb95f7bc0f4c93a4db78605a0949800&t=1597414017&sid=qM12aV图片附件: 泸沽湖019.jpg (2017-11-22 22:13, 187.1 KB) / 下载次数 97
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94872&k=f4e2aa41228816bc1bc69a3033cce1df&t=1597414017&sid=qM12aV图片附件: 泸沽湖020.jpg (2017-11-22 22:13, 183.56 KB) / 下载次数 97
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94873&k=02a45994f84861a9d2df2549f480ef6e&t=1597414017&sid=qM12aV图片附件: 泸沽湖021.jpg (2017-11-22 22:13, 113.99 KB) / 下载次数 101
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=94874&k=4698fed9ce6a0c40b5cb23bb8dd5855c&t=1597414017&sid=qM12aV


作者: 木确奢哲    时间: 2017-12-26 09:05

魅力中国城上林书记说,泸沽湖是香格里拉旅游线路的起点站
欢迎光临 彝人论坛 (http://bbs.yizuren.com/)